Föreskrift

2513 2019:2 Överkalix kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Storgatan

Om föreskriften

Beteckning:

2513 2019:2

Rubrik:

Överkalix kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Storgatan

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2019-12-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2019-11-29
  • Upphör att gälla: 2019-12-02
  • Föreskriften berör:
    Norrbotten - Överkalix
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2019-11-29
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej