Föreskrift

1480 2008:02376 Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Korsvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1480 2008:02376

Rubrik:

Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Korsvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 4 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2008-06-16

Ändringsförfattningar:
1480 2014:00783 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 1 § andra stycket 4 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2008-06-13
  • Föreskriften berör:
    Västra Götaland - Göteborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-05-17
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja