Föreskrift

1283 2020:79 Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Marknadsvägen

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2020:79

Rubrik:

Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Marknadsvägen

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2020-02-14

Upphäver:
1283 2010:02852 (öppnas i nytt fönster)
1283 2019:6 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2020-02-13
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2020-02-13
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja