Föreskrift

0136 2009:00019 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Kulfångsgatan i Brandbergen;

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2009:00019

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Kulfångsgatan i Brandbergen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-07-01

Upphävs av:
0136 2015:89 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-06-01
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-06-21
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja